Styret i Jæren Symfoniorkester

 
Jæren Symfoniorkester er et interkommunalt samarbeid og derfor har orkesteret også to kommunale representanter i styret. I løpet av et år har styret ca 2 møter. Arbeidsutvalget (AU) møtes oftere og har ansvar for den daglige driften av orkesteret. Medlemmene av Arbeidsutvalget fungerer blant annet som kontaktpersoner for orkesteret.

Styret 2022-23

Verv Navn
Leder Liv Tjemsland (AU)
Styremedlem Iselin Grayston (AU)
Styremedlem Irene Pedersen (permisjon)
Styremedlem Ragnvald Riis (Hå kommune)
Styremedlem Anne Brit Ree (Time kommune)
Varamedlem

Lars Ole Bergersen (nestleder, AU)

Varamedlem

Albert Behteshi (AU)

Varamedlem Greta Helland