Om Jæren Symfoniorkester

Jæren Symfoniorkester ble startet i mai 1982. Orkesteret er et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Klepp, Time og Hå.

Disse kommunene er også med og støtter orkesteret økonomisk sammen med Rogaland fylkeskommune. Jæren Sparebank er også viktig bidragsyter.

Jæren symfoniorkester skal være et sted der amatørmusikere kan få gleden av å spille sammen og få utvikle seg i ung og voksen alder. Samarbeidet med kulturskolene og rekruttering derfra er viktig for å inspirere elever til å fortsette å utvikle seg. Orkesteret skal være et viktig bidrag til kulturlivet på Jæren og gi innbyggerne i jærkommunene et lokalt konserttilbud med klassisk, symfonisk musikk.

Øvingsdagen er onsdager kl 18.30 – 21.00 i aulaen på Rosseland skule, Bryne.

Historien vår

Jæren Symfoniorkester ble startet som et samarbeid mellom musikkskoleorkestrene i Time, Klepp og Hå. Det var rektorene ved disse musikkskolene som samarbeidet om å få dette til; Anders Aabø, Karl Fjogstad og Åsvald Solheim.

I starten var det bare enkelte samlinger gjennom året ved siden av de lokale musikkskoleorkestrene, men etterhvert så man et potensiale og behov for å danne et større regionalt orkester.

Med dette kunne man sette sammen et mer fullverdig orkester med større besetning på blås og stryk, noe som også var viktig for videre rekruttering og utvikling av musikerne. Fra å være et ungdomssymfoniorkester, ble det til et orkester for alle aldersgrupper. Voksne musikere kom med, og noen av dem finner man fortsatt i orkesteret.

Jæren Symfoniorkester hadde flere navn de første årene. Den første tiden var også Dalane innlemmet, og da het det Jæren og Dalane ungdomssymfoniorkester. Men etterhvert ble det til det navnet det har i dag.

I flere år øvde orkesteret i kantina på Bryne gymnas. I dag øver vi i aulaen på Rosseland skule, Bryne.

Turer

Turer er viktige for Jæren Symfoniorkester, både for det sosiale og det musikalske. Innimellom prøver vi også å arrangere turer der vi spiller sammen med andre orkestre. Det er givende og inspirerende å knytte bånd til andre orkestre. Det gir begge parter en inspirasjon i arbeidet. Så i mai 2016 skal Jæren Symfoniorkester på ny tur tilbake til Pécs, og sommeren 2017 blir det igjen besøk fra Sudbury.

Samarbeid med solister og kor

Med jevne mellomrom samarbeider orkesteret med ulike solister til ulike konserter. Dette har bl.a. vært Aage Kvalbein, Sveinung Bjelland, Berit Mæland, Helene Haarr og Rita Heigre. Våren 2014 hadde vi også et flott samarbeid med fiolinisten Eldbjørg Hemsing der vi fremførte Dvorak fiolinkonsert i a-moll. I tillegg setter vi opp konserter med ulike kor fra distriktet, som Vivace, Frøysang, Klepp Damekor, Klepp Mannskor, Crescendo og Sandnes Operakor. I juni 2016 fremførte vi Gloria av Vivaldi med Domkirkens gutte- og jentekor, og våren 2017 hadde vi et stort samarbeidsprosjekt om Händels Messias med kulturskolene i Klepp og Hå, og korene Vivace, Klepp Mannskor og Jæren Kammerkor. 165 sangere var engasjert, der 50 var kulturskoleelever. Solistene var elever fra kulturskolene. Messias ble fremført til fullsatt Nærbø kyrkje og Klepp rådhus.