Konsertprogram

Høsten 2022

24. september Filmmusikkonsert med Jusi, kulturskoleelever fra Klepp, Time og Hå. Sekkelageret på Bryne Mølle.

05. oktober Kulturskolekonsert, Time. Rosseland skole

20. november  Høstkonsert, Ogna kyrkje. Solist: Andreas Wetås Jara

Våren 2023

22. februar Kulturskulekonsert Klepp, Kleppe skule

22. april Messias Bryne kyrkje

23. april Messias Nærbø kyrkje

7. juni Sommerkonsert. Sted kommer senere.