Stipend

Orkesteret har et stipendfond for orkestermedlemmene. Det kan brukes til undervisning, kjøp av instrument eller reparasjon av disse.

Årskontingenten må være betalt av søkeren. Stipendet blir lyst ut til aktive medlemmer i innkallelsen til årsmøtet, og med søknadsfrist til årsmøtedatoen.

Søknaden må inneholde opplysninger om plan for bruken.